Vår vision

ARVUE står för att underlätta processen husköpare och försäljare går igenom vid nyproduktion av hus. Målet är att förse försäljaren med de verktyg som är nödvändiga för att digitalt kunna visa alla fördelar med deras husmodeller. Husköparen får i sin tur förmånen att uppleva sitt framtida drömhus redan innan första spadtaget vilket således minimerar de frågetecken som annars kan uppstå i processen.

Arvue Design Studio och yARd är produkter för 3D visualisering skapad av Neava, ett företag med rötterna i Luleå, Norrbotten. Neava har kompetenta och anpassningsbara problemlösare i sina två huvudsakliga verksamhetsområden, produktutveckling och konsultverksamhet. Idag består produktutvecklingssidan av ett team på åtta personer som helhjärtat arbetar med att ta Arvue till nästa nivå.

Neava blir en del av Softhouse!

Det är dags för ett nytt kapitel och vi blir nu Softhouse Neava! Vi kommer fortsätta leverera 3D-visualiseringar och Augumented Reality upplevelser, men nu med fler kreativa och kompetenta kollegor i teamet.

www.softhouse.se
Our vision

Arvue facilitates the process between home buyers and housing manufacturers by offering innovative visualization and configuration tools. These products simplify the buying process for both parties by enabling visualization of the entire fixture selection. Thus the product minimizes the customer’s uncertainties and helps you as an agent to close the sale.

Arvue Design Studio and yARd är products for 3D visualization created by the Luleå based company Neava. Neava has talented and adaptable problem solvers in both of its main areas of activity, product development and consulting. Today, the product development team consists of eight people who are wholeheartedly working on taking Arvue to the next level.

Neava is now a part of Softhouse!

It's time for a new chapter as Softhouse Neava! We will continue to deliver 3D visualisations and Augumented Reality experiences, now with even more creative and talented colleagues on the team.

www.softhouse.se