Jämför produkterbjudanden

Jämför enkelt våra olika erbjudanden för Arvue Design Studio
och se vilket som passar ditt företag bäst.

Enkel
Interiör
Enkel
Exteriör
Dubbel
Interiör
Dubbel
Exteriör
Premium
Standard
GUI
✓*
kundanpassat
GUI
✓*
Visualisering
Interiör i 360ᐤ
Konfigurering
Interiör i 360ᐤ
Visualisering
Exteriör
Konfigurering
Exteriör
Virtuell
omgivning
✓** ✓**
Integration till
affärssystem
Statistikanalys
Stillbilder
* I erbjudande Premium kan ni välja mellan standard eller kundanpassat GUI
** Erbjudande Dubbel inkluderar två stycken virituella omgivningar

Compare product packages

In this table, you can easily compare our different offerings for Arvue Design Studio and see which one suits your company best.

Simple
Interior
Simple
Exterior
Double
Interior
Double
Exterior
Premium
Standard
GUI
✓*
Customized
GUI
✓*
Interior
visualization in 360ᐤ
Interior
configuration in 360ᐤ
Exterior
visualization
Exterior
configuration
Virtual
environment
✓** ✓**
ERP
integration
Statistical
analysis
Still
images
* For the Premium produckt packege it is possible to choose between customized and standard GUI.
** Produckt pagage Double includes two virtual outdoor environments.