Design Studio product packages

Simple, Double, and Premium are the product alternatives of Design Studio that we offer. They are designed to suit all different housing providers, from large enterprises to smaller local home suppliers.

Simple

Interior
 • Interior visualization in 360ᐤ view
 • Standard GUI
 • One month written notice
Exterior
 • Exterior visualization
 • Standard GUI
 • One month written notice
Price is given on request

Product package Simple is for you who want to receive all the benefits of 3D visualization at a favorable price. The features are limited to visualization of either interior or exterior. Perfect if you prefer to focus on one view, the one that you consider most important.

Double

Interior
 • Interior visualization in 360ᐤ view
 • Interior configuration in 360ᐤ view
 • Virtual outdoor environment
 • Standard GUI
 • One month written notice
Exterior
 • Exterior visualization
 • Exterior configuration
 • Virtual outdoor environment
 • Standard GUI
 • One month written notice
Price is given on request

Product package Double contains functions for both visualization and configuration of your house models. Therefore, Double suits you who want to offer the customers an advantageous way to experience your house models and associated fixture selections online before buying their future home. The packages can be offered at low prices due to two separate versions, interior or exterior.

Premium

Interior & Exterior
 • Interior and exterior visualization
 • Interior and exterior configuration
 • Interior 360ᐤ view
 • Virtual outdoor environment
 • Standard or customized GUI
 • Features for ERP integration
 • Statistical analysis
 • High quality still images
 • 12-36 written notice
Price is given on request

Premium is for you who want to offer your customers a digital, overall experience in their future home. Also, the product can be integrated with your ERP and includes features for statistical analysis. Furthermore, the Premium product package involves the possibility to customize the software format and content according to your personal needs.

Produkterbjudanden

Enkel, Dubbel och Premium är de produktvarianter av Design Studio som vi erbjuder. De är utformade för att passa alla olika bostadsleverantörer, stora som små.

Enkel

Interiör
 • Visualisering interiört i 360ᐤ vy
 • Standard GUI
 • 1 månads uppsägningstid
Exteriör
 • Visualisering exteriört
 • Standard GUI
 • 1 månads uppsägningstid
Prisuppgift vid förfrågan

Erbjudande Enkel är till för dig som vill erhålla alla fördelar med 3D visualisering till ett förmånligt pris. Funktionerna är begränsade till visualisering av insida alternativt utsida. Passar därmed perfekt för er som vill lägga fokus på den vy ni anser viktigast.

Dubbel

Interiör
 • Visualisering interiört i 360ᐤ vy
 • Konfiguration interiört i 360ᐤ vy
 • Virtuell omgivning
 • Standard GUI
 • 1 månads uppsägningstid
Exteriör
 • Visualisering exteriört
 • Konfiguration exteriört
 • Virtuell omgivning
 • Standard GUI
 • 1 månads uppsägningstid
Prisuppgift vid förfrågan

Erbjudande Dubbel innehåller både funktioner för visualisering och konfigurering av era husmodeller. Dubbel passar därmed er som vill erbjuda kunderna ett fördelaktigt sätt att uppleva era tillval vid husköpet, men enbart är intresserade av insidan alternativt utsidan.

Premium

Interiör & Exteriör
 • Visualisering exteriört och interiört
 • Konfiguration exteriört och interiört
 • 360ᐤ vy interiört
 • Virtuell omgivning
 • Standard eller kundanpassat GUI
 • Integrerat till affärssystem
 • Statistikanalys
 • Stillbilder
 • 12 - 36 månaders bindningstid
Prisuppgift vid förfrågan

Premium är till för er som vill erbjuda kunderna en digital helhetsupplevelse av deras framtida hus. Utöver detta kan produkten integreras med ert affärssystem och inkluderar funktioner för statistisk analys. Med Premium finns möjligheten att anpassa innehållet efter era önskemål, endast fantasin sätter begränsningarna.