Upplev huset innan det är byggt

Design Studio konfiguratorn låter dina kunder uppleva sitt framtida drömhus i 3D, redan innan första spadtaget. Erbjud dem en digital rundtur med möjlighet att anpassa utseendet efter deras smak och era tillval.

Varför ska ni välja oss?

Se videon och upplev hur Arvue Design Studio kan hjälpa er vinna kundens förtroende. Med vår huskonfigurator kan kunden redan innan första kontakt förälska sig i sitt framtida hem. Vår innovativa teknik hjälper er att vinna affären innan den har påbörjats

Testa vår huskonfigurator
Design Studio

Vad gör oss unika?

Vi förstår era kunder och det stora beslutet de står inför. Förväntan skapas när kunden får uppleva hemkänslan genom att kliva in i sitt framtida hus. Det är dessa emotionella band som bidrar till att ni som hustillverkare ror iland affären.

Vi förstår också er som husförsäljare och de behov ni har. Arvue Design Studio är användarvänligt och skapat för att bistå er i försäljningsarbetet. Visualisering av huset i helhet lämnar färre frågetecken hos kunden, underlättar vid beslut och i slutändan bidrar till att ni kan sälja fler hus.

Vår innovation

  • Vi är unika i att erbjuda fotorealistiska miljöer i kombination med konfigurering i 3D. Jämfört med traditionell rendering av 3D miljöer är vår innovation snabbare och möjliggör ett lägre pris.
  • Arvue Design Studio är kompatibel med alla tänkbara enheter.
  • Med 360ᐤ visualisering av husets insida kan du se dess rum i alla vinklar.
  • Konfigurering av färger, material och övriga tillval sker även den invändigt i 360ᐤ vy. Detta ger en verklighetstrogen upplevelse av valda material.

Kontakta oss

Experience the house before its built

The Design Studio configurator lets your customers experience their future dream home in 3D, even before the groundbreaking ceremony. Offer them a digital tour with the opportunity to customize the exterior and interior design. Everything according to their taste and your fixture selection.

Why should you pick us?

Watch the video and experience for yourself how Arvue Design Studio can help you gain customer trust and boost sales. With this tool, customers can fall in love with their future home throughout an outstanding user experience, even before the first contact. Thus, Arvue's innovative technology helps you close the deal before it even has begun.

Try the house configurator
Design Studio

What makes us unique?

We understand your customers and the big decision they face. When they virtually step into their future home, expectations are created. It is those expectations and emotional ties that will promote current and future business.

We also understand you as housing manufacturers and the needs you have. Arvue Design Studio is user-friendly and created to assist you in your sales work. Visualization of the buildings, together with the opportunity to design directly online, leaves fewer uncertainties for the home buyers. Furthermore, it simplifies their decisions and ultimately contributes to you as a housing provider, who is being able to help more people find homes.

Our innovation

  • We are unique in offering photorealistic environments in combination with a configuration in 3D environments. Compared with the traditional rendering of 3D visualizations, our innovation works faster and enables a lower price.
  • Arvue Design Studio is compatible with every device.
  • With 360 ᐤ visualizations of the interior view, you can see its room in all angles.
  • Configuration of colors, materials, and other interior options is also done in 360 ᐤ view. This innovative function gives a realistic experience of selected materials.

Contact